БОНЕТКАПОНІР, БОНЕТКАЗЕМАТ

бонет-капонір (бонет-каземат) Оборонна казематована будівля влаштована у рові, що має ескарпові стінки і зв'язана підземними ходами з основним укріпленням.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

БОРДЕЙ →← БОНЕТ

T: 84 M: 3 D: 3