АТРИБУЦІЯ

(лат. — приписування) Визначення місця, часу і автора художнього твору або належності останнього до історичного періоду, художньої течії, стилю. Виконується на підставі архівних документів, літературних джерел, архітектурно-археологічних досліджень, розшифрувань графіті, монограм майстрів, порівняльного аналізу композиційних і технічних прийомів тощо. Разом з тим для А. творів станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва зберігають своє значення традиційні методи "знавецтва".

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

АТТАЛАКА →← АТРІУМ, АТРІЙ

T: 75 M: 3 D: 3