СТУПА

(санскр.) 1. Надмогильний пам'ятник вождю або царю. 2. Буддійська культова споруда, що спочатку відзначалася монументальністю лаконічних мас і споруджувалася у вигляді ступінчастого підніжжя, на якому здіймалась величезна півсфера, увінчана релікварієм і символічними парасольками. Незабаром у Стародавньої Індії подібні напівсферичні обсяги з релікваріями і парасольками на оздоблених скульптурами постаментах з'явилися в інтер'єрах храмів (чайтій). Згодом, з поширенням буддизму в країнах Індокитаю і Китаї, С. набули надзвичайно різноманітні форми — квадратні, дзвоноподібні, ступінчасті, баштоподібні, вони підносились на високих платформах, куди веди сходи, фланковані скульптурними зображеннями Будди. Таке же розмаїття притаманно пластичному декору, колористичній гамі та орнаментації.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

СТЯЖКА →← СТУЛКА

T: 80 M: 3 D: 3