СТЕЛЯ

Верхня поверхня над приміщенням. Поряд з гладенькою поверхнею вживається ребриста, декорована, покривається ліпленням, розписами, мозаїками. Стеля може вирішуватися також як підвісна конструкція, котра конструктивно прикріпляється до перекриття, або спирається на стіни — самонесуча стеля. Крім того, прийнято виділяти: ~ голландська — конструкція перекриття виконана з коротких брусків. Останні взаємно підтримуються і покладені рядами, одні з яких паралельні стінам, інші — розташовані під кутом 45°. ~ лоткова — дерев'яне перекриття з похилими краями. ~ Серліо — плоске перекриття приміщень рядами взаємно спертих балок, довжина яких значно менше, ніж відстань між стінами. Покладаються паралельно і перпендикулярно до стін, квадратними чарунками, і спираються на масивніші балки. Конструкція і пропорції розроблені італійським архітектором С. Серліо. Носить додаткову назву — "в переплетення". ~ чорна — основа стелі якої виконана з горбилів, пластин тощо.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

СТЕНДАРИ →← СТЕЛИНА

T: 76 M: 3 D: 3