СИМУЛЬТАНІЗМ

(фр. — одночасний) Максимальне наповнення архітектурного твору символічними формами, атрибутами, скульптурними композиціями, розписами або декоративними елементами для наочного і недвозначного відображення належного змісту, певної ідеї. Подібне включення різноманітних символічних знаків часто мало місце і в творах образотворчого мистецтва.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

СИНАГОГА →← СИМЕТРІЯ

T: 91 M: 3 D: 3