ПАРУС

Конструкція, що створюється для переходу від прямокутника до багатогранного чи круглого в плані купола (синонім — вітрило). Мають місце наступні типи: ~ арковий — утворюється каркасом із взаємно перпендикулярних арок зі сферичним заповненням. ~ арково-склепінчастий — утворюється склепінням, що завершується аркою, яка викладена у площині верхнього багатокутного пояса. ~ балковий — утворюється балковим перекриттям кута нижнього ярусу. ~ балково-консольний — має кілька підтипів. ~ воронкоподібний а) являє собою середньовічний простий тромп. б) Найдавніша форма; мурування виконується концентричними рядами. ~ воронкоподібний східчастий — утворюється кількома арками. ~ гуртово-сітчастий — утворюється системою гуртів із заповненням між ними. ~ консольний — утворюється кількома рядами виступаючих блоків. ~ конховий — виконаний у вигляді конхи. ~ кронштейновий — те саме, що і парус плоский. ~ перспективний — те саме, що і парус східчасто-арковий. ~ плоский — влаштований для переходу від четверика до восьмерика і звернений гострим кутом донизу, являючи собою нахилений рівнобічний трикутник. ~ сасанідський — те саме, що і парус воронкоподібний. ~ сітчасто-гуртовий — утворюється конхою, що завершується аркою. ~ складчастий — при переході від підпори до дуги барабану або куполу поділяється на дві частини вертикальним зламом, який начебто продовжує ребро опорного стовпа. ~ сталактитовий — декоративний з конструкціями східчасто-консольного і консольного парусів. ~ сферичний — частина купольного склепіння у вигляді вигнутого сферичного трикутника, вершина якого звернута донизу. Вживається для переходу від квадратних у плані приміщень до циліндричного барабана або купола. Те саме, що пандатив. ~ східчасто-арковий — утворюється кількома арками, що підносяться одна над одною. ~ східчасто-консольний — утворюється кількома рядами консолей. ~ східчасто-нішевий — творюється кількома рядами прямокутних ніш. ~ тупий шаровий — вирішений у вигляді нахиленої трапеції і спирається на її короткий бік.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

ПАРЦЕЛЯ →← ПАРТЕР

T: 77 M: 3 D: 3