АНСАМБЛЬ

(фр. — разом, сукупність) Гармонійна узгодженість кількох різнорідних об'єктів, просторових осередків, форм і мотивів. А. відрізняється від поняття композиції, частини якої не є закінченими елементами і лише у своїй взаємодії складають художній твір, тоді як ансамблева цілісність формується з об'ємів і просторів, кожний з яких також має самостійне значення і завершену композицію. В архітектурі А. можуть формуватися протягом тривалого часу або виконуватися відразу за єдиним задумом. Бажано відрізняти: ~ архітектурний — гармонійне розміщення та оздоблення приміщень в окремій споруді. ~ містобудівний — взаємне і композиційно узгоджене розташування споруд, скульптурних творів, зелених і малих форм. У багатьох працях ці поняття не розрізняються, внаслідок чого архітектурним А. називають комплекси споруд просто неба.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

АНТ →← АННУЛІ

T: 244 M: 3 D: 3