НАГАРАДЖА

(санскр.) Зображення царя змій. Рельєфи з Н.-р. прикрашали стели перед воротами, виступаючи і ролі апотропеїв.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

НАГАРАШИКХАРА →← НАГАРА

T: 77 M: 4 D: 4