НАВІСАЙВАН

докл. див. айван2.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

НАВА →← НАВІС

T: 63 M: 3 D: 3