АКСОНОМЕТРІЯ

(грец. — осьовий вимір) Спосіб зображення об'ємних предметів на площині за допомогою паралельних проекцій через систему координат. Аксонометрія дозволяє наочніше представити загальний вигляд і структуру споруд і комплексів, форму архітектурної деталі, конструктивного елемента, при потребі крім зовнішнього вирішення показати розріз, модульну сітку. Найчастіше вживаються ізометрія, диметрія, триметрія, які відзначаються напрямами осей і масштабами їхньої довжини.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

АКУСТИКА АРХІТЕКТУРНА, АРХІТЕКТУРНА АКУСТИКА →← АКСЕСУАР

T: 98 M: 3 D: 3