ЗАКОМАРА

(давньорус. < грец. — камера) Напівкругле завершення прясла стіни середньовічної церкви, яке звичайно відповідало формі внутрішнього склепіння. Оскільки покрівля настилалася по З. (т. зв. позакомарне перекриття), то створювалась можливість направити дощову і талу вологу по водостокам вздовж лопаток, якими стіна поділялась на прясла. З посиленням декоративних тенденцій в архітектурі Московії XVII ст. вживалися кільоподібні З.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

ЗАКРУТОК →← ЗАДУНАЙСЬКИЙ БУДИНОК

T: 95 M: 3 D: 3