ЗАБУДОВА

Сукупність споруд на певній території. Прийнято розрізняти залежно від функціонального призначення, характеру ділянок, орієнтації, розпланування, віку створення будівель на: житлову і виробничу, малоповерхову, багатоповерхову і змішану, квартальну і вільну, рядкову і периметральну, історичну і традиційну, регулярну і іррегулярну, меридіональну і широтну, суцільну і садибну тощо.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

ЗАБУТОВКА, ЗАБУТКА →← ЗАБОРОЛО, ЗАБОРАЛО, ЗАБРАЛО

T: 109 M: 3 D: 3