ЖАНР

(фр. < лат. — рід) Спільність творів образотворчого мистецтва згідно їхній пізнавальній (гносеологічній) та оціночній функціям. Внутрішньовидова класифікація, своєрідний типологічний розподіл здійснюється залежно від тематики творів, яка віддзеркалює ідейні запити, актуальну проблематику свого часу. Подібно до типології в архітектурі, Ж. свідчить об утилітарних, прагматичних потребах суспільства, що зумовлюють створення тих чи інших живописних і скульптурних творів. Жанровий розподіл чітко визначився в європейському образотворчому мистецтві з XVI ст. спочатку поділом на "високий" і "низький" Ж., а згодом розвивались історичний, портретний, побутовий, пейзажний, анімалістичний та інші.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

ЖАНЦАН →← ЖАМАТУН

T: 92 M: 3 D: 3