ДОРИЧНИЙ ОРДЕР

Система стояково-балкових конструкцій, що відзначається навмисно важкими пропорціями. Поширена у класичний архітектурі. Прийнято розрізняти римо-доричний і греко-доричний ордери. В останньому масивні колони (висотою від 6 до 7,5 діаметрів) з канелюрами, без бази і з порівняно простими капітелями (шийка, ехін і призматична плита абаки) розташовані на трьохступінчастому стереобаті. Вони підтримують антаблемент, який складається з гладенького архітраву, завершеного тенією з регулами і гуттами, фриза з тригліфами і метопами та карниза, виносна плита котрого підтримується простими метопами та увінчується симою. У римо-доричному ордері фуст колони спирається на базу, нижня частина карнизу виконується з зубцями або модульонами, ехін декорується іоніками тощо.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

ДОРМІТОРІЙ →← ДОРЗАЛЕ, ДОРСАЛЬ

T: 70 M: 3 D: 3