АВАНФОС

(фр. — передній рів) 1. Часто заповнений водою рів перед гласісом фортеці, рід контрескарпу в оборонній архітектурі. 2. Фортечний рів, що знаходиться попереду і паралельно зовнішньому насипу.

Смотреть больше слов в «Архітектурі і монументальному мистецтві»

АВГУСТЕЙОН →← АВАНСЦЕНА

T: 79 M: 3 D: 3